Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

https://trzebielino.pl/narodowy-spis-powszechny-2021-2/


Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie od 18 stycznia 2021r. 

Download
Zarządzenie.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Święto Niepodległości 2020.

Utwór patriotyczne w wykonaniu uczniów.


Występy z okazji Święta Niepodległości miały się odbyć w Naszej szkole 10 listopada. Z względu na pandemię nie mogły się odbyć. Podczas tych występów: 1. Czwartoklasiści mieli zaśpiewać pieśń: „Piechota”.

2. Piątoklasiści mieli zaśpiewać pieśń: „O mój rozmarynie”.

3. Szóstoklasiści mieli zaśpiewać pieśń: „Pałacyk Michla”.

4. Siódmoklasiści mieli zaśpiewać pieśń: „Rozkwitały pąki białych róż”.

5. Ósmoklasiści mieli zaśpiewać pieśń: Pierwsza brygada”.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do facebooka na witrynie poświęconej:


Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie


Znajdują się tam nagrania z prób, które odbyły się jeszcze w październiku, kiedy młodzież mogła jeszcze tradycyjnie uczęszczać na zajęcia.

Z okazji tegorocznego Święta Niepodległości, Maciej Piekarski z kl. I. miał zagrać na gitarze utwór: „Rozkwitały pąki białych róż”. Planowano, że podczas występu będzie przygrywał uczniom kl. VII, którzy ten utwór zaśpiewają. Pandemia te plany pokrzyżowała. Mimo to, 5 listopada, udało się za pomocą teamsa nagrać głosy uczniów kl. VII. Następnego dnia połączono je z grą Macieja i akompaniamentem pianina – M. Bartczak. Maciej zagrał również na pianinie: „Dla Elizy” L. van Beethovena, oraz „Rotę”.

Ukłon w stronę Pana Wiesława Mijewskiego – klarnecisty Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku, u którego Maciej pobiera lekcję gry na gitarze i pianinie.

Nagrania zrealizowała Pani Anna Kowalczyk. Serdecznie dziękujemy.

Występy Macieja również znajdują się na szkolnym facebooku.

 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia.  


 

OGŁOSZENIE

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie organizacji roku szkolnego

Informujemy
że dni 12-13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek),

są dniami wolnymi dla szkoły podstawowej

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Beata Kiedrowska
Dyr. Szkoły Podstawowej Im. Zjednoczonej Europy w Starkowie


Z przykrością informujemy, że planowana na koniec listopada III edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Na szlaku poezji polskiej" oraz I edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego nie odbędzie się z przyczyn epidemiologicznych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym spotkamy się w bardziej sprzyjających okolicznościach. 
Organizator
Szkoła Podstawowa w Starkowie

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie www.pixchallenge.org.

Download
REGULAMIN.pdf
Adobe Acrobat Document 809.6 KB
Download
ZAŁĄCZNIK 1.pdf
Adobe Acrobat Document 668.5 KB

Download
ZAŁĄCZNIK 2.pdf
Adobe Acrobat Document 540.5 KB
Download
ZAŁĄCZNIK 3.pdf
Adobe Acrobat Document 775.2 KB

Wersja edytowalna dostępna pod adresem

https://spstarkowo1-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jarekwasyluk_spstarkowo1_onmicrosoft_com/EUa7IS0om1RBgBVnYXWIcyEBZ_k3iQ2vHVASOYNxLGicpA?e=56iUau


Download
REGULAMIN.pdf
Adobe Acrobat Document 81.0 KB
Download
KARTA ZGŁOSZENIA.pdf
Adobe Acrobat Document 45.4 KB
Download
RODO.pdf
Adobe Acrobat Document 73.1 KB

Wersja edytowalna dostępna pod adresem

https://spstarkowo1-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jarekwasyluk_spstarkowo1_onmicrosoft_com/ER720A7bTfZFs-CEGe70-T0BacZI7r_9WCLdu9PH6q0CAg?e=ccg2vQ 

 

https://spstarkowo1-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jarekwasyluk_spstarkowo1_onmicrosoft_com/Ebp6VnieZgFOuBfP6zjrGtoBqzLA-sCVzemip8eTitMdQQ?e=2Xlmq6


Egzamin ósmoklasisty 2020

Ważne informacje dotyczące egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Download
Informacja.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
Download
Komunikat_o_dostosowaniach.pdf
Adobe Acrobat Document 798.2 KB


W całej Polsce 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon. Możesz też zapytać w swojej gminie. Udział w spisie rolnym to obowiązek każdego rolnika.

 

Urząd Gminy Trzebielino


Ogłoszenie - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września o godzinie 8.30 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

 

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego i niezbędnych środków ochrony.


PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W STARKOWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Download
Procedura.pdf
Adobe Acrobat Document 551.0 KB

ROZKŁAD JAZDY PKS

Download
ROZKŁAD AUTOBUSÓW.pdf
Adobe Acrobat Document 407.4 KB


Przypominamy, że w dniu 26.06.2020r po odbiór świadectw uczniowie przyjeżdżają z rodzicami (przestrzegając zasad reżimu sanitarnego – maseczki, … ).

Autobus szkolny PKS w tym dniu kursuje:

Zielin I - 758

Zielin  - 757

Cetyń – 743

Poborowo – 740

Poborowo I – 739

Trzebielino – 733

Trzebielino szkoła – 731

Starkówko – 705

Uliszkowice – 709

Suchorze szkoła – 722, 750

Miszewo – 724

Gumieniec – 729

 

Gumieniec wyb. – 732

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

 

 

W piątek t.j. 26.06.2020r. odbędzie się wręczenie świadectw oraz nagród przez wychowawców poszczególnych klas.

Udział w wydarzeniu nie jest obowiązkowy dla uczniów, na spotkanie przyjdą ci uczniowie, którzy będą chcieli i mogli.

Rodzice uczniów dojeżdżających, o ile uznają, że chcą by ich dzieci uczestniczyły w rozdaniu świadectw, proszeni są o zorganizowanie dowozu we własnym zakresie. Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w rozdaniu świadectw tylko w przypadku gdy nastąpi to przed budynkiem szkoły, do szkoły mogą wejść tylko uczniowie o wyznaczonych godzinach. Bez względu na miejsce organizacji spotkania z wychowawcą prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego oraz na terenie budynku szkoły przestrzeganie reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja dłoni).

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w piątek 26.06.2020r. będą mogli to

uczynić w innym terminie, w godzinach pracy sekretariatu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00)

 

KLASY 0-3

Miejsce:

Klasopracownia lub w przypadku ładnej pogody - przed szkołą. Godzina 8.30 – 9.00

 

KLASY 4-8

Miejsce:

Klasopracownia lub w przypadku ładnej pogody - przed szkołą. Godzina 9.30 – 10.00

 

 

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

Zdalne oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

Na egzamin może przyjść osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdalny, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu, może być przyjęty na egzamin, przebywać w domu z osobą na kwarantannie lub w warunkach, w której może być sama, obejmująca kwarantanną lub izolowaną w warunkach

Rodzic / Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Podczas egzaminu w szkole mogą  przebywać:

·   Zdający

·  Osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie objęci nadzorowaniem, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści praktykujący ze zdającymi, umożliwiającymi warunki warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługi sprzętu i urządzeń używanych w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

·   Inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcja, obsługa szatni itp.

·  Uczniowie innych klas i nauczycieli, którzy nie mają możliwości rezygnacji z przeprowadzanych zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

·   Pracownicy muszą służb, np. związane z taką sytuacją. Niedozwolony jest przebywający na terenie szkoły innych niż wyżej, w tym rodzicach / opiekunach indywidualnych (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to możliwe w sytuacji, w których można użyć opcji przeprowadzania egzaminu wydanego dyrektorowi OKE, media).

Dostępne dla przekształcenia, w dniach, w którym jest przeprowadzany egzamin, w szkole

Zdalne nieważne na terenie szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdalny korzysta z dostępnych przyborów piśmienniczych, liniowych, cyrkla, kalkulatora itd. Zastosowanie szkoły zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających - konieczne jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający się nie dotyczy, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdalne  nie mogą  pożyczać przyborów od innych zdających.

Cudzoziemcy dostępni do potrzeb egzaminu, którzy są w stanie skorzystać z egzaminu przyznanego możliwości wyboru ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które mogą zostać sprawdzone przez zespół nadzorujący (w rękawiczkach).

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Na terenie szkoły nie ma możliwości korzystania z posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego.

Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdając się wypełnić odpowiednią odległość ( co najmniej  1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Na terenie szkoły można zastosować osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i maseczką). Zakrywając ust. I na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych  po zajęciach przez zdalne  lub po  podejściu zdalnym do testu egzaminacyjnego.  Podczas wchodzenia w skład sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może zostać wezwany do podjęcia decyzji lub chwilowego odsłonięcia twarzy w celu ustalenia jego tożsamości (wymagane jest, aby zachować zachowanie się  co najmniej  1,5-metrycznego odstępu).

Zdalne są zobowiązani do zakrywania ust i nos do momentów zajęć w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

·        Podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

·        Wychodzi do toalety

·        Podchodzi do niego egzaminator,

·        Kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zespół egzaminacyjny, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej muszą mieć zakryte usta i nos. Zebrane odsłonić twarz, kiedy obserwować przebieg egzaminu, zestawy albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - uznani za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym przypadkiem zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w trakcie sesji).

 

Zdalne, które są względnie zdrowotne, nie mogą zakrywać ust i maseczką, mogą być używane przyłbicą, mogą być również dostępne do użycia z przyłbicy, uwzględniać egzaminy w różnych salach egzaminacyjnych. W sytuacji sytuacyjnej minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany między samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Dostępne rozwiązania związane z organizacją pracy zdalnej, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1) Sytuacja, w której dany zdający z względów zdrowotnych nie może być zakryty i podany,  powinien być objęty dyrektorami szkół później niż do 29 maja 2020r.   

2) Dyrektor szkoły przekazał informacje o wymaganiach organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorów dyrektorów zarządzających okręgowej komisji egzaminacyjnej.    

Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomoc maseczki, konieczne - kiedy jest to konieczne - użyj przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 

 

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu

 • Obowiązki zakrywające przez zdalne usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. 
 • Konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby między zdalnymi zachowanymi był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 • Obowiązki dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiały, sprzęt i narzędzia, z których korzysta więcej niż jeden zdający. 
 • Konieczność stosowania przez każdego zdającego z zasięgu przyborów piśmienniczych, linijki itd. 
 • Wdrożenia dostępne rozwiązania, które należy wykonać na tworzenie grup zdalnych przed szkołą i egzaminem przygotowawczym przed egzaminami przygotowawczymi i po jego ograniczeniu - podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej odpowiednie w konkretnym kontekście. 

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać: 

 1. uczniowie
 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie objęci nadzorowaniem, obserwatorzy, specjaliści praktykujący ze zdalnymi, którzy przyznają warunki wyboru lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), 
 3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 
 4. uczniowie innych klas i nauczycieli, którzy nie mają możliwości rezygnacji z przeprowadzanych zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu
 5. pracownicy usług z usług, np. związane z taką sytuacją. ZARZĄDZENIE NR 4/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY  W STARKOWIE z dnia 18.05.2020r 

w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej

im. Zjednoczonej Europy w Starkowie w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 

Download
zarządzenie i procedura.pdf
Adobe Acrobat Document 633.9 KB
Download
oświadczenie rodziców dot wznowienia szk
Adobe Acrobat Document 255.9 KB
Download
oświadczenie rodziców dot SKS.pdf
Adobe Acrobat Document 196.0 KB

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W STARKOWIE z dnia 18.05.2020r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie

Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

Download
zarządzenie.pdf
Adobe Acrobat Document 491.5 KB

Drodzy Rodzice! 

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom związanymi z przywróceniem działalności przedszkoli zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy otwarciu Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie dla dzieci, których rodzice pracują. W związku z powyższym nasza placówka od dnia 11 maja wznawia świadczenie pracy opiekuńczo — wychowawczej nad dziećmi. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa zostaną wdrożone niezbędne procedury umożliwiające utrzymanie zasad bezpieczeństwa w naszej placówce, które będą mogły chronić dzieci oraz pracowników szkoły przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem SARS — COV — 2 wywołującym chorobę zakaźną COVID — 19. Każdy z rodziców ponosi odpowiedzialność za decyzję o wysłaniu dziecka do placówki. Przed podjęciem decyzji proszę mieć świadomość, że pomimo podjęcia wszelkich starań dla zachowania maksimum bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu specyfiki pracy oraz niemożności wyegzekwowania reżimu sanitarnego wśród dzieci nie zagwarantujemy 100 % zabezpieczenia przed zakażeniem. Na stronie Internetowej szkoły i BIP szkoły zamieszamy wprowadzone procedury bezpieczeństwa w związku z pracą placówki w okresie zagrożenia epidemicznego, obowiązujące od dnia 11.05.2020 r. do odwołania, których należy bezwzględnie przestrzegać

Wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć wysłania dziecka do Oddziału Przedszkolnego proszone są o wypełnienie załącznika nr 1 do procedury umieszczonej na stroni Internetowej szkoły oraz zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora i procedurą funkcjonowania placówki od 11.05.2020r.

 

Dyrektor szkoły: Beata Kiedrowska


 

Zarządzenie nr 3/2019/2020 

 Dyrektorora Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie z dnia 5.05.2020r.

w sprawie Procedury działania Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie w okresie zagrożenia epidemicznego obowiązującego od dnia 11.05.2020r.

 

Download
Zarzadzenie.pdf
Adobe Acrobat Document 406.2 KB
Download
Procedura.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Download
zał nr 1.pdf
Adobe Acrobat Document 509.6 KB
Download
Rejestr mycia i dezynfekcji szkoły i wyp
Adobe Acrobat Document 414.8 KB


Co to jest Office 365

Office 365 –  Jest zbiorem aplikacji dostępnych z serwerów Microsoft.

Dzięki Office 365 można być w stałym kontakcie ze współpracownikami i uczniami.

W skład produktu wchodzi:

·       internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Outlook (działają w przeglądarce i wymagają połączenia z Internetem),

·       konto w platformie Skype for Business (Skype dla firm),

·       1TB pojemności na dysku OneDrive,

·       kilka innych usług Microsoft.

Wszystkie produkty dostępne w ramach pakietu Office 365 świadczone online są automatycznie aktualizowane, zatem użytkownik korzystający z produktu używa zawsze najnowszej wersji.

Podstawy dotyczące usług Office 365 można znaleźć na stronie.

Zalety pakietu Office 365

·       Mobilność i dostępność - można go uruchomić w dowolnym miejscu i czasie. Dokumenty oraz pliki współdzielone można przeglądać z poziomu komputera, laptopa, tabletu lub nawet smartfona.

·       Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: Office jest bezpieczny, pliki i dokumenty są zabezpieczone przez oprogramowanie anty-spam oraz anty-malware. Office 365 korzysta z wiarygodnego systemu, który zabezpiecza w 100% przed znanymi wirusami.

·       Udostępnianie witryn, plików i dokumentów - dokumenty, które tworzymy w programie Word, Excel, Word możemy w bardzo szybki sposób udostępnić innym osobom.

·       Więcej informacji o pakiecie Office 365 dla edukacji.

Logowanie do systemu

Aby skorzystać z usługi należy wykonać następujące czynności:

 • Wejść na stronę http://office.com
 • Zalogować się szkolnym adresem e-mail (loginem) według wzoru: [login_dziennika_elektronicznego]@ spstarkowo1.onmicrosoft.com

              Czyli na przykład: adres e-mail 1234567u@ spstarkowo1.onmicrosoft.com

           Pierwszym hasłem do konta jest: Twoje Imięlogin z dziennika – np.: Pawel1234567 (bez literki „u” i bez wpisywania miękkich znakow np. ą ó ż   )

 • Wykonać czynności według instrukcji podawanych na stronie logowania.

W polach "Nowe hasło" oraz "Potwierdź nowe hasło" należy wpisać jedno i to samo wymyślone, nowe hasło. Hasło podane w tych dwóch ostatnich polach będzie odtąd potrzebne do logowania do Office365 poprzez witrynę http://office.com lub ewentualnie do skonfigurowania obsługi konta pocztowego w dowolnym programie pocztowym.

Pakiet Office może być wykorzystywany przez cały okres trwania nauki. Korzystajcie z pełni możliwości, jakie daje Wam najnowszy pakiet Office i nie zapomnijcie podzielić się swoimi wrażeniami z innymi!

 

UWAGA!!! W przypadku zagubienia lub utraty hasła oraz po niepowodzeniu prób jego odzyskania należy skontaktować się z administratorem Usługi w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie - wasyluk@poczta.fm.
W temacie wiadomości proszę zaznaczyć, że dotyczy ona usługi Office365, a w treści podać dane, po których można dokonać weryfikacji (np. imię, nazwisko). Proszę też w miarę dokładnie opisać problem i kroki, które zostały już podjęte.


Zarządzenie Dyrektora w sprawie zdalnego nauczania

Download
Zarządzenie.pdf
Adobe Acrobat Document 265.2 KB
Download
Procedura zdalnego nauczania.pdf
Adobe Acrobat Document 733.3 KB
Download
Załącznik nr 1 do Procedury zdalnego_ksz
Adobe Acrobat Document 349.0 KB
Download
Załącznik nr 2 do Procedury zdalnego_ksz
Adobe Acrobat Document 351.4 KB
Download
motywowanie dziecka do uczenia się poza
Adobe Acrobat Document 645.5 KB

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

 

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – premiera RP, związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa  COVID-19, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Starkowie informuje, że od 16 marca (poniedziałek) do 25 marca (środa) Szkoła będzie zamknięta.

Pan Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia wystosował apel  do wszystkich, którzy nie będą przez 14 dni chodzili do szkoły, aby pozostali w tym czasie w domach:

 

To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność.”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca:

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; 

 

Informujemy, że od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca br. przyjmowanie stron w sekretariacie w sprawach pilnych możliwe będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ( 59-858-00-77 ) i odbywać się będzie w godzinach 9.00 – 13.00.

 

Interesanci będą przyjmowani w sekretariacie pojedynczo.

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. 
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 Ferie zimowe 2020  

Uczniowie SP w Starkowie będą uczestniczyć w okresie tegorocznych ferii zimowych w projekcie edukacyjnym "Ferie z ekonomią3".

Zajęcia będą odbywały się od 20-24 stycznia 2020 roku W Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.

Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach konkursu, którego nasza szkoła została laureatem.

Projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 3” ma poszerzyć wiedzę uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych, pomóc młodzieży odnaleźć się w nowych warunkach szkolnych po zakończeniu szkoły podstawowej i rozpoczęciu nauki w szkole ponadpodstawowej , wpłynąć na trafne wybory ścieżki edukacyjnej i w przyszłości – zawodowej. Projekt ma także w założeniu rozbudzić aspiracje edukacyjne uczniów oraz zmotywować ich do rozwoju osobistego i zawodowego.

Cele projektu

1. Głównym celem projektu jest kształtowanie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i rozwój umiejętności w zakresie bankowości, w tym produktów bankowych, sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie zadań Narodowego Banku Polskiego i roli pieniądza .

Cele szczegółowe to:

 • wzrost wiedzy uczniów uczestniczących w projekcie z zakresu finansów osobistych, w tym gospodarowania budżetem rodzinnym – planowanie i zarządzanie budżetem osobistym i domowym;
 • wzrost wiedzy uczniów uczestniczących w projekcie o systemie bankowym, instytucjach bankowych, zaletach i niebezpieczeństwach związanych z produktami, które oferują banki komercyjne - funkcje i zadania NBP, stabilność systemu finansowego, podstawy polityki pieniężnej;
 • wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania i prowadzenia firmy u uczniów uczestniczących w projekcie - planowanie działalności gospodarczej, mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pozyskiwanie środków finansowych na działalność gospodarczą, podaż, popyt (mikroekonomia i makroekonomia), patriotyzm gospodarczy;
 • poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz kształtowanie postaw, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej i zapobiegać wykluczeniu finansowemu;
 • doskonalenie przez uczniów uczestniczących w projekcie kompetencji kluczowych, w tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji;
 • poznanie przez uczniów historii i roli pieniądza w codziennym życiu;
 • wzrost kompetencji nauczycieli, prowadzących zajęcia w szkołach, w zakresie zagadnień

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Koncepcja dydaktyczna i metodologiczna powstała we współpracy ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Beneficjenci projektu

 • Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – poszerzenie wiedzy w zakresie zagadnień ekonomicznych, motywacja do rozwoju osobistego i zawodowego, właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej.
 • Nauczyciele – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i motywacji do efektywnej pracy, wymiana doświadczeń, poznanie ciekawych form prowadzenia zajęć. Dostarczenie nauczycielowi niezbędnej wiedzy oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej.
 • Szkoły uczestniczące w projekcie – podniesienie prestiżu szkoły poprzez udział jej uczniów w projekcie.
 • Społeczność lokalna (rodzice, opiekunowie, pozostałe grono pedagogiczne, itp.) – uświadomienie potrzeby edukacji ekonomicznej oraz ciągłe poszerzenie wiedzy w tym zakresie.
 • Studenci – zdobycie doświadczenia, przekazanie dobrych wzorców.
 • Gminy, w których szkoły uczestniczą w projekcie – możliwość wykorzystania w innych szkołach w danej gminie kwalifikacji nauczycieli, nauczyciele jako lokalni liderzy.

Koncepcja organizacyjna projektu

 • Projekt jest realizowany w 50 gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich w Polsce.
 • Projekt zakłada poszerzenie i uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.
 • Zajęcia są prowadzone przez wytypowanego przez szkołę nauczyciela,
 • Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć w I etapie projektu (w czasie jednego tygodnia ferii zimowych) w zajęciach wezmą udział studenci, którzy wspomogą nauczycieli w prowadzeniu zajęć. Będą to studenci kierunków ekonomicznych lub pokrewnych, od II roku studiów licencjackich wzwyż. Oprócz wsparcia nauczyciela przy realizacji zajęć ich zadaniem jest pokazanie uczniom dobrych wzorców (kontynuacja edukacji młodzieży z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych na poziomie szkoły wyższej, pokazanie możliwości „wyjścia” poza lokalną społeczność).
 • Zajęcia będą dostępne dla wszystkich chętnych uczniów klas 7-8 ze szkoły uczestniczącej w projekcie, bez względu na miejsce zamieszkania.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach.

Etap I – zajęcia dla uczniów w okresie ferii zimowych przez pięć dni w łącznym wymiarze 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia są prowadzone w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć, obejmujące następujące zagadnienia: postawa przedsiębiorcza, aktywność gospodarcza, pieniądze i bankowość, oszczędzanie i inwestowanie, model biznesowy.

Zajęcia będą prowadzone w ciekawej, atrakcyjnej formie, w przeważającej części poprzez pracę w grupach, metodę projektu, gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem (w miarę możliwości) materiałów dostępnych w Internecie etc. W tym etapie pracę nauczyciela będzie wspierał i wspólnie prowadził z nim zajęcia student kierunku ekonomicznego lub pokrewnego.

Etap II – obejmuje kontynuację I etapu, w ramach której uczniowie przygotowują projekt dotyczący opracowania modelu biznesowego. Prace uczniów (projekty) opracowane w II etapie, podlegają ocenie konkursowej, a efekty pracy uczniów są nagradzane. Dla autorów 5 najlepszych prac przewidziano nagrodę w postaci dwudniowego wyjazdu edukacyjno- studyjnego, w ramach którego uczniowie wezmą udział w ciekawych warsztatach oraz odwiedzą m.in. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Uzupełnieniem i podsumowaniem II etapu będzie konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej, skierowany do chętnych uczniów, biorących udział w projekcie.

luty-kwiecień 2020

przygotowanie prac projektowych

maj 2020

konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej dla uczniów


WARSZTATY SENSORYCZNE

Chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo wspierać rozwój Twojego dziecka ? Jak pomóc mu w pokonywaniu różnych przeszkód intelektualnych? Jak efektywnie i przyjemnie spędzać z nim czas? Na te i inne pytania chętnie odpowiedzą specjaliści z zakresu integracji sensorycznej i logopedii. Wystarczy przyjść na organizowane w naszej szkole bezpłatne warsztaty i konsultacje, które umożliwią uzyskanie fachowej pomocy i wsparcia dla dzieci z różnymi zaburzeniami. Warto skorzystać z rad specjalistów, którzy w miłej atmosferze będą udzielać wielu cennych porad, dotyczących właściwego wspierania rozwoju każdego dziecka. Serdecznie zapraszamy rodziców, dziadków, opiekunów wraz z dziećmi klas 0-3 na wspólne warsztaty sensoryczne, które odbędą się 25 października o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej w Starkowie. Przewidywany czas zakończenia 18.30.

W programie : 

- Spotkanie z logopedą,

- warsztaty sensoryczne z udziałem dzieci (wspólne wykonywanie pomocy sensorycznych),

- mały poczęstunek. 

 

Warto skorzystać z rzetelnej wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. Gorąco polecamy


Download
regulamin konkursu.pdf
Adobe Acrobat Document 161.3 KB

Mistrzyni Polski - HANIA GRABOWSKA!

W niedziele, 22 IX 2019, w Tarnowie odbyły się Mistrzostwa Polski U16 w Lekkiej Atletyce. Hania zdobyła 1. miejsce w skoku wzwyż!! Skoczyła aż 171 cm!! Społeczność szkolna przywitała Mistrzynię ogromnymi owacjami. 

Fot. Sylwia Szewczyk, kl. VIII. SP. Starkowo, 24 IX 2019


ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

 

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),
aby wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami w zakresie bezpieczeństwa stworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY” dla rodziców i uczniów.

 

Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu,

 

Jeśli coś Cię martwi, niepokoi. Tobie lub komuś dzieje się krzywda. Byłeś świadkiem agresji lub przemocy możesz to opisać i wrzucić do "SKRZYNKI NA SYGNAŁY" , która znajduje się na dolnym holu szkoły lub napisać do nas na podany adres e-mail skrzynkanasygnaly@interia.pl

Zasady korzystania ze skrzynki zaufania:

 

 1. Możesz pisać w każdej sprawie - jesteś dla nas Ważny!

 2. Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.

 3. Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych, ile możesz ujawnić, takich jak swój wiek, klasę, imię, dane osób których list dotyczy.

 4. Każde zgłoszenie będzie traktowane z dyskrecją, szacunkiem i indywidualnie.

 5. Wszystko o czym napiszesz, pozostanie tajemnicą, chyba że zagrażałoby to czyjemuś życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu.

Download
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB WCHODZ
Adobe Acrobat Document 109.7 KB
Download
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ANONIMOWEJ SKRZ
Adobe Acrobat Document 106.0 KB

Drodzy Rodzice 
przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią. 

Download
INFORMACJA.pdf
Adobe Acrobat Document 4.6 MB