Ferie zimowe 2020  

Uczniowie SP w Starkowie będą uczestniczyć w okresie tegorocznych ferii zimowych w projekcie edukacyjnym "Ferie z ekonomią3".

Zajęcia będą odbywały się od 20-24 stycznia 2020 roku W Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.

Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach konkursu, którego nasza szkoła została laureatem.

Projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 3” ma poszerzyć wiedzę uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych, pomóc młodzieży odnaleźć się w nowych warunkach szkolnych po zakończeniu szkoły podstawowej i rozpoczęciu nauki w szkole ponadpodstawowej , wpłynąć na trafne wybory ścieżki edukacyjnej i w przyszłości – zawodowej. Projekt ma także w założeniu rozbudzić aspiracje edukacyjne uczniów oraz zmotywować ich do rozwoju osobistego i zawodowego.

Cele projektu

1. Głównym celem projektu jest kształtowanie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i rozwój umiejętności w zakresie bankowości, w tym produktów bankowych, sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie zadań Narodowego Banku Polskiego i roli pieniądza .

Cele szczegółowe to:

 • wzrost wiedzy uczniów uczestniczących w projekcie z zakresu finansów osobistych, w tym gospodarowania budżetem rodzinnym – planowanie i zarządzanie budżetem osobistym i domowym;
 • wzrost wiedzy uczniów uczestniczących w projekcie o systemie bankowym, instytucjach bankowych, zaletach i niebezpieczeństwach związanych z produktami, które oferują banki komercyjne - funkcje i zadania NBP, stabilność systemu finansowego, podstawy polityki pieniężnej;
 • wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania i prowadzenia firmy u uczniów uczestniczących w projekcie - planowanie działalności gospodarczej, mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pozyskiwanie środków finansowych na działalność gospodarczą, podaż, popyt (mikroekonomia i makroekonomia), patriotyzm gospodarczy;
 • poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz kształtowanie postaw, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej i zapobiegać wykluczeniu finansowemu;
 • doskonalenie przez uczniów uczestniczących w projekcie kompetencji kluczowych, w tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji;
 • poznanie przez uczniów historii i roli pieniądza w codziennym życiu;
 • wzrost kompetencji nauczycieli, prowadzących zajęcia w szkołach, w zakresie zagadnień

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Koncepcja dydaktyczna i metodologiczna powstała we współpracy ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Beneficjenci projektu

 • Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – poszerzenie wiedzy w zakresie zagadnień ekonomicznych, motywacja do rozwoju osobistego i zawodowego, właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej.
 • Nauczyciele – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i motywacji do efektywnej pracy, wymiana doświadczeń, poznanie ciekawych form prowadzenia zajęć. Dostarczenie nauczycielowi niezbędnej wiedzy oraz materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej.
 • Szkoły uczestniczące w projekcie – podniesienie prestiżu szkoły poprzez udział jej uczniów w projekcie.
 • Społeczność lokalna (rodzice, opiekunowie, pozostałe grono pedagogiczne, itp.) – uświadomienie potrzeby edukacji ekonomicznej oraz ciągłe poszerzenie wiedzy w tym zakresie.
 • Studenci – zdobycie doświadczenia, przekazanie dobrych wzorców.
 • Gminy, w których szkoły uczestniczą w projekcie – możliwość wykorzystania w innych szkołach w danej gminie kwalifikacji nauczycieli, nauczyciele jako lokalni liderzy.

Koncepcja organizacyjna projektu

 • Projekt jest realizowany w 50 gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich w Polsce.
 • Projekt zakłada poszerzenie i uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.
 • Zajęcia są prowadzone przez wytypowanego przez szkołę nauczyciela,
 • Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć w I etapie projektu (w czasie jednego tygodnia ferii zimowych) w zajęciach wezmą udział studenci, którzy wspomogą nauczycieli w prowadzeniu zajęć. Będą to studenci kierunków ekonomicznych lub pokrewnych, od II roku studiów licencjackich wzwyż. Oprócz wsparcia nauczyciela przy realizacji zajęć ich zadaniem jest pokazanie uczniom dobrych wzorców (kontynuacja edukacji młodzieży z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych na poziomie szkoły wyższej, pokazanie możliwości „wyjścia” poza lokalną społeczność).
 • Zajęcia będą dostępne dla wszystkich chętnych uczniów klas 7-8 ze szkoły uczestniczącej w projekcie, bez względu na miejsce zamieszkania.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach.

Etap I – zajęcia dla uczniów w okresie ferii zimowych przez pięć dni w łącznym wymiarze 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia są prowadzone w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć, obejmujące następujące zagadnienia: postawa przedsiębiorcza, aktywność gospodarcza, pieniądze i bankowość, oszczędzanie i inwestowanie, model biznesowy.

Zajęcia będą prowadzone w ciekawej, atrakcyjnej formie, w przeważającej części poprzez pracę w grupach, metodę projektu, gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem (w miarę możliwości) materiałów dostępnych w Internecie etc. W tym etapie pracę nauczyciela będzie wspierał i wspólnie prowadził z nim zajęcia student kierunku ekonomicznego lub pokrewnego.

Etap II – obejmuje kontynuację I etapu, w ramach której uczniowie przygotowują projekt dotyczący opracowania modelu biznesowego. Prace uczniów (projekty) opracowane w II etapie, podlegają ocenie konkursowej, a efekty pracy uczniów są nagradzane. Dla autorów 5 najlepszych prac przewidziano nagrodę w postaci dwudniowego wyjazdu edukacyjno- studyjnego, w ramach którego uczniowie wezmą udział w ciekawych warsztatach oraz odwiedzą m.in. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Uzupełnieniem i podsumowaniem II etapu będzie konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej, skierowany do chętnych uczniów, biorących udział w projekcie.

luty-kwiecień 2020

przygotowanie prac projektowych

maj 2020

konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej dla uczniów


WARSZTATY SENSORYCZNE

Chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo wspierać rozwój Twojego dziecka ? Jak pomóc mu w pokonywaniu różnych przeszkód intelektualnych? Jak efektywnie i przyjemnie spędzać z nim czas? Na te i inne pytania chętnie odpowiedzą specjaliści z zakresu integracji sensorycznej i logopedii. Wystarczy przyjść na organizowane w naszej szkole bezpłatne warsztaty i konsultacje, które umożliwią uzyskanie fachowej pomocy i wsparcia dla dzieci z różnymi zaburzeniami. Warto skorzystać z rad specjalistów, którzy w miłej atmosferze będą udzielać wielu cennych porad, dotyczących właściwego wspierania rozwoju każdego dziecka. Serdecznie zapraszamy rodziców, dziadków, opiekunów wraz z dziećmi klas 0-3 na wspólne warsztaty sensoryczne, które odbędą się 25 października o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej w Starkowie. Przewidywany czas zakończenia 18.30.

W programie : 

- Spotkanie z logopedą,

- warsztaty sensoryczne z udziałem dzieci (wspólne wykonywanie pomocy sensorycznych),

- mały poczęstunek. 

 

Warto skorzystać z rzetelnej wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. Gorąco polecamy


Download
regulamin konkursu.pdf
Adobe Acrobat Document 161.3 KB

Mistrzyni Polski - HANIA GRABOWSKA!

W niedziele, 22 IX 2019, w Tarnowie odbyły się Mistrzostwa Polski U16 w Lekkiej Atletyce. Hania zdobyła 1. miejsce w skoku wzwyż!! Skoczyła aż 171 cm!! Społeczność szkolna przywitała Mistrzynię ogromnymi owacjami. 

Fot. Sylwia Szewczyk, kl. VIII. SP. Starkowo, 24 IX 2019


ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

 

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),
aby wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami w zakresie bezpieczeństwa stworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY” dla rodziców i uczniów.

 

Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu,

 

Jeśli coś Cię martwi, niepokoi. Tobie lub komuś dzieje się krzywda. Byłeś świadkiem agresji lub przemocy możesz to opisać i wrzucić do "SKRZYNKI NA SYGNAŁY" , która znajduje się na dolnym holu szkoły lub napisać do nas na podany adres e-mail skrzynkanasygnaly@interia.pl

Zasady korzystania ze skrzynki zaufania:

 

 1. Możesz pisać w każdej sprawie - jesteś dla nas Ważny!

 2. Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.

 3. Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych, ile możesz ujawnić, takich jak swój wiek, klasę, imię, dane osób których list dotyczy.

 4. Każde zgłoszenie będzie traktowane z dyskrecją, szacunkiem i indywidualnie.

 5. Wszystko o czym napiszesz, pozostanie tajemnicą, chyba że zagrażałoby to czyjemuś życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu.

Download
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB WCHODZ
Adobe Acrobat Document 109.7 KB
Download
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ANONIMOWEJ SKRZ
Adobe Acrobat Document 106.0 KB

Drodzy Rodzice 
przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią. 

Download
INFORMACJA.pdf
Adobe Acrobat Document 4.6 MB