REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW
GIMNAZJUM
im. ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W STARKOWIE