STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W STARKOWIE

Dostępny pod adresem
https://www.e-bip.org.pl/gimnazjum.starkowo/6541