Program ERASMUS+

Akcja MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Tytuł projektu JĘZYKI OBCE W RUCHU

Czas trwania 13 MIESIĘCY

Budżet 23 037,00 Euro

 

Od 1 czerwca 2018 jesteśmy ponownie beneficjentami europejskiego programu Erasmus+. W ramach zaplanowanych działań oraz uzyskanego budżetu możemy zaproponować uczniom serię innowacyjnych i ciekawych wydarzeń, których głównym celem będzie propagowanie nauki języków obcych w towarzystwie aktywności fizycznej.

Za nami już 2 etapy realizacji projektu, które zmobilizowały nas, nauczycieli, do wytężonej pracy nad własnymi umiejętnościami. Zanim udało nam się zdobyć dofinansowanie w wysokości 23 037,00 Euro, przystąpiliśmy do analizy potrzeb naszej szkoły. W rezultacie powstał Europejski Plan Rozwoju Szkoły, w którym zawarliśmy cele projektu oraz metody, za pomocą których mamy zamiar je zrealizować. Drogą rzetelnej selekcji wybrano ośmiu nauczycieli, którzy wzięli udział w zagranicznych szkoleniach metodycznych i językowych, do których najpierw przez kilka miesięcy solidnie się przygotowywali.

W zagranicznych szkoleniach wzięli udział:

 • pani dyrektor Beata Kiedrowska
 • pani Kamila Pestka-Połczynska – nauczycielka języka angielskiego
 • pani Małgorzata Zacholska – nauczycielka języka niemieckiego
 • pani Danuta Kubiak – wychowawca oddziału przedszkolnego
 • pani Emilia Juchniewicz – nauczycielka języka polskiego
 • pani Katarzyna Wirkus – nauczycielka matematyki oraz nauczania początkowego
 • pani Katarzyna Orbik-Balcerzak – nauczycielka matematyki oraz WDŻ
 • pan Tomasz Kubiak – nauczyciel WF

Podczas 2-tygodniowych kursów, które odbyły się w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz na Malcie, nauczyciele wzbogacali umiejętności językowe, uczyli się nowych technik metodycznych, rozwijali swe zdolności organizacyjne i interpersonalne, zgłębiali wiedzę kulturową oraz nawiązywali kontakty z nauczycielami z różnych krajów europejskich, aby wymieniać się doświadczeniami i zainicjować późniejszą współpracę.

Intensywny okres działań przygotowawczych minął równie szybko jak Wam, drodzy uczniowie, minęły wakacje. Teraz przystępujemy do realizacji założonych celów, a do nich należą:

 1. Podniesienie kwalifikacji językowych oraz rozwój osobisty nauczycieli w celu poprawy jakości pracy szkoły pod względem dydaktyki języków obcych.
 2. Unowocześnienie metodyki nauczania.
 3. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  w procesie nauczania
 4. Promowanie pozytywnej postawy w kierunku kształcenia i rozwoju poprzez własne doświadczenia w celu zapobiegania przedwczesnego zakończenia edukacji uczniów.
 5. Zwiększenie europejskiego wymiaru szkoły poprzez kontakt z zagranicznymi partnerami.
 6. Promowanie różnorodności językowej i kulturowej, oraz kształtowanie otwartej postawy na świat.
 7. Walka z dyskryminacją, wyrównywanie szans dla uczniów z terenów  wiejskich z trudnościami o charakterze społecznym, intelektualnym, emocjonalnym.
 8. Promowanie zdrowego trybu życia z udziałem języka obcego w ramach działań sportowych.

Liczymy na zaangażowanie z Waszej strony i już nie możemy się doczekać pierwszych rezultatów naszych działań.