CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Istotne cechy tej metody to:

  • systematyczna praca w grupie,
  • dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów,
  • nauka poprzez różne kanały sensoryczne,
  • stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego,
  • słownictwo przydatne na lekcji CLIL,
  • użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym.

 Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

 

 Na lekcji matematyki w naszej szkole również pracuje się tą metodą, realizując założenia projektu Erasmus+. Taka metoda doskonale sprawdza się na zajęciach z wykorzystaniem zadań osadzonych w kontekście praktycznym, rozwija pamięć oraz umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania; rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego w języku angielskim.