Projekt Erasmus+

1 czerwca ruszył w naszej szkole projekt pt.

 

„Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów”

 

finansowany przez europejski program Erasmus+.

Projekt realizowany będzie przez 16 miesięcy i zakłada osiągnięcie następujących celów:

1. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

2. Podniesienie umiejętności językowych pracowników.

3. Promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności.

4. Promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej.

5. Rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości uczniów.

6. Unowocześnienie programów nauczania i ich dopasowanie do potrzeb i możliwości uczniów.

7. Wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej (np. technologiii informacyjno-komunikacyjnych, narzędzi online itp.).

8. Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu.

Przygotowania do projektu ruszyły już we wrześniu ubiegłego roku szkolnego, kiedy to nauczyciele przystąpili do intensywnej pracy nad wnioskiem, złożonym w lutym 2017 roku do Agencji Narodowej. W maju 2017 okazało się, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek i przyznała nam dofinansowanie, o które się ubiegaliśmy.

W rezultacie pozyskaliśmy kwotę w wysokości 16 855 Euro na metodyczne i językowe szkolenia zagraniczne dla nauczycieli z naszej szkoły. Wytypowano 6 pedagogów, którzy podjęli szereg działań przygotowawczych, aby w pełni wykorzystać szansę zawodowego oraz osobistego rozwoju.

Projekt „Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów” dzieli się na 3 etapy.

 

Etap I to przygotowania.

W tym czasie nauczyciele podjęli działania, aby jak najlepiej przygotować się do zagranicznych szkoleń. Pracowali nad swoimi umiejętnościami językowymi, poszerzali wiedzę kulturową. Spotykali się systematycznie na kursie językowym, gdzie szkolili umiejętności swobodnej konwersacji. Ponadto opracowali plan realizacji projektu, uwzględniając w nim działania mające na celu nawiązanie  w naszej szkole współpracy z zagranicznymi placówkami.

 

Etap II to mobilność.

Nauczycielki języków obcych: Kamila Pestka-Połczynska oraz Małgorzata Zacholska wzięły udział w szkoleniach metodyczno-językowych, gdzie wzbogacały swój warsztat metodyczny oraz umiejętności językowe i wiadomości kulturowe.

Pani Kamila spędziła 2 tygodnie na anglojęzycznej Malcie, szkoląc się w międzynarodowej grupie nauczycieli z licznych krajów europejskich i nie tylko, pod opieką doświadczonego trenera językowego, autora serii publikacji Exploring English Alana Marsha.

 

Pani Małgorzata zrealizowała szkolenie we Wiedniu, gdzie poznała nowe metody nauczania języka niemieckiego, szlifując jednoczenie swoje umiejętności językowe. Dodatkowo zgłębiała wiedzę kulturową krajów niemieckojęzycznych i innych, gdyż grupa szkoleniowa była bardzo zróżnicowana.

 

Panie: Anna Kowalczyk, Izabela Łazuga, Monika Czyker-Sokołowska oraz Danuta Kubiak odbyły 2-tygodniowe szkolenia językowe w angielskim Bournemouth, gdzie w grupach składających się ze słuchaczy z całego świata, pracowały nad niełatwą sztuką swobodnego komunikowania się w języku angielskim.

 

Trud i praca, jaką podjęli nauczyciele, opłaciły się. Pedagodzy wrócili wyposażeni w nowe umiejętności. Zdobyli wiedzę, którą mogą wykorzystać w pracy z uczniami, aby uatrakcyjnić lekcje oraz  wzmocnić i urozmaicić przekaz. Wzbogacili swój warsztat pracy, aby dzielić się nim z uczniami oraz innymi nauczycielami. Mają nadzieję, że ich działania przyczynią się do popularyzacji języków obcych w szkole tak, aby były one obecne w życiu każdego ucznia jeszcze bardziej.

  

 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18 ruszył III etap, czyli realizacja założeń projektowych. Nauczyciele przygotowali dla uczniów wiele językowych i kulturowych wydarzeń. Będą obchody Dni Języków Obcych, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe. Wszystko po to, aby propagować w szkole naukę języków, oswajać z wielokulturowością, poszerzać horyzonty. Aby udowodnić, że niewielka szkoła, której los do niedawna był bardzo niepewny, realizuje działania na skalę europejską, posiada ambitną i pracowitą kadrę oraz zdolnych i chętnych do działania uczniów!