26 września Europejski
Dzień Języków

Czym jest Europejski Dzień Języków?

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony  jest  corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

1.   ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

2.      promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

3.     propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

 

Po więcej informacji zajrzyj tu:

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

Znajdziesz tu wiele językowych i kulturowych ciekawostek. Możesz rozwiązać quiz językowy i sprawdzić swoją wiedzę.

 

Z okazji  obchodów 17 Dnia Języków Obcych stworzyliśmy w szkole ‘Żywy Słownik’. Uczniowie przyodziali niemieckie i brytyjskie barwy oraz oznaczyli się słówkami i wyrażeniami w językach obcych. Każdy kto oznaczył się niemieckim i angielskim zwrotem, został nagrodzony oceną
z języka angielskiego oraz był nietykalny na lekcjach z innych przedmiotów. Kolorowe plakaty ze słownictwem udekorowały szkolne ściany,
a wśród uczniów wyróżniały się pomalowane twarze i specjalnie na tę okazję przygotowane koszulki.

 

Dziękujemy społeczności uczniowskiej za zaangażowanie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu ‘Żywy Słownik’ okazał się bogaty i kolorowy!