Konkurs na najładniejszy kalendarz adwentowy w języku niemieckim

"Der schönste Adventskalender” w ramach programu Erasmus plus

 Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, wykorzystanie Internetu jako źródła wiadomości i pomocy w tworzeniu pracy, podtrzymywanie tradycji oraz umożliwienie uczestnictwa w konkursie uczniom słabszym, którzy mają zdolności plastyczne.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu kalendarza adwentowego, zawierającego 24 okienka. Każde z nich należało podpisać dowolnymi słowami lub zwrotami w języku niemieckim związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia .Współautorem pracy mógł być również rodzic. Ocenie pracy podlegało: zgodność z tematem, pomysł, poprawność językowa, estetyka.

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpiło  21 grudnia 2018 roku.  Podczas uroczystego apelu wręczone zostały nagrody niespodzianki. Poza tym każdy z uczniów  biorących udział w konkursie otrzymał ocenę celującą z języka niemieckiego i plastyki.

Konkurs odbywał się w trzech grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie  klas I – III

I miejsce – Nadia Kotłowska z mamą Natalią

II miejsce – Kacper Pluto – Prądzyński z mamą Anną

III miejsce – Oliwia Rubin

Wyróżnienia: Gabriela Kuligowska, Antoni Kiedrowski, Maciej Kaszubowski

II grupa - uczniowie klas IV – VI

I miejsce – Rafał Kula

II miejsce – Maja Kuligowska, Szymon Kiedrowski

III miejsce – Patrycja Kaszubowska

 III grupa - uczniowie klasy VII, VIII i III gimnazjum

I miejsce – Klaudia Pluto – Prądzyńska z tatą Pawłem

Wszystkim uczniom i ich rodzicom serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie !!!

 

                                                                                                                                             Małgorzata Zacholska