Konferencja „Erasmus plus szansą rozwoju nauczycieli i uczniów”

w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

Dnia 14 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie odbyła się konferencja podsumowująca niemal dwuletni udział nauczycieli i uczniów w projekcie Europejskim „Erasmus plus- Edukacja szkolna”.

Z tej okazji zaproszono do Szkoły Podstawowej w Starkowie przedstawiciela władz gminnych Wójta Gminy Trzebielino pana Tomasza Czechowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino pana Jerzego Tarnowskiego, przedstawiciela Rady Rodziców panią Agnieszkę Sabisch oraz nauczycieli i uczniów ze szkół sąsiednich z Suchorza i Trzebielina. W obradach uczestniczyli również uczniowie miejscowej szkoły, nauczyciele, rodzice uczniów oraz pracownicy administracyjni szkoły i gminy.

Program konferencji był bardzo bogaty. Uczestników konferencji powitała pani Dyrektor Beata Kiedrowska, która podzieliła się ze słuchaczami refleksjami na temat unijnego projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Starkowie. Na wstępie pani Dyrektor podziękowała panu Wójtowi Tomaszowi Czechowskiemu i Radnym Gminy Trzebielino za współpracę i wsparcie w realizacji projektu Erasmus plus. Podziękowania kierowała również do swoich pracowników-nauczycieli uczestniczących w projekcie i nauczycieli spoza projektu, którzy angażowali się w działania projektowe.

Następnie pani Beata Kiedrowska przedstawiła szczegółowy program konferencji i zaprosiła prelegentów do wygłoszenia krótkich referatów. Jako pierwsza wystąpiła pani magister Emilia Juchniewicz nauczycielka języka polskiego ze Szkoły w Starkowie. Pani Emilia przedstawiła uczestników i uczestniczki projektu Erasmus plus w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Przedstawiła również cele jakie przyświecały projektowi i w jaki sposób cele te realizowano na terenie placówki oraz w jaki sposób wszystkie działania projektowe wpływały na podniesienie jakości uczenia w Szkole w Starkowie. Wystąpienie zakończyło się pokazem zdjęć z dwuletnich działań w szkole w ramach Erasmusa.

Kolejną prelegentką była koordynatorka projektu Erasmus plus oraz nauczycielka języka angielskiego w Starkowie pani Kamila Pestka- Połczyńska. Pani Kamila przedstawiła szczegółowy plan Erasmusa w Starkowie oraz omówiła krok po kroku sposoby aplikowania do tego projektu. Podzieliła się również wiedzą na temat dydaktyki i metodyki pracy na języku angielskim, którą zdobyła podczas wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus plus. Omówiła również korzyści jakie z tego tytułu płyną dla uczniów i ich nauki języków obcych.

Ostatnią prelegentką w tej części konferencji była pani magister Małgorzata Zacholska nauczycielka języka niemieckiego. Pani Małgorzata podzieliła się refleksjami na temat współpracy międzynarodowej między uczniami ze Szkoły Podstawowej ze Starkowa, a ich rówieśnikami ze szkoły z miasta Warny w Bułgarii. Prelegentka przedstawiła zasady takiej współpracy oraz korzyści płynące dla uczniów z wymiany. Pani Małgorzata omówiła szczegóły współpracy, która polega w początkowej fazie, na wymianie listownej pomiędzy uczniami. Wskazywała, że uczniowie wymieniają się również za pomocą poczty tradycyjnej miłymi prezentami oraz pamiątkami. Pani Małgorzata przedstawiła również plany wspólnego spotkania rówieśników z obu współpracujących szkół w Berlinie, najprawdopodobniej już w przyszłym roku szkolnym.

Po części referatowej nastąpiła część praktyczna. W tej części zaproponowano wykonanie zumby, tańczyli uczniowie ze trzech szkół. Zumbę prowadziła p. Kamila Pestka-Połczyńska. Prowadząca wszystkie komendy wydawała w języku angielskim, było dużo śmiechu i dobrej zabawy. Ta akcja była przeprowadzona w ramach jednego z zadań Erasmusa zatytułowanego „Języki obce w ruchu”. Inną inicjatywą „Języków obcych w ruchu” były zabawy dla najmłodszych uczniów. Najmłodsi mieli za zadanie skakać na skakankach, które zostały zakupione w ramach projektu Erasmus plus a ilość udanych skoków liczyć po angielsku. Na koniec zabawy każdy uczeń podsumowywał ilość swoich skoków w języku angielskim lub w języku niemieckim.

Na część praktyczną, tj. używania języka w życiu codziennym zaprosiła gości i uczniów ze wszystkich trzech szkół pani magister Katarzyna Orbik- Balcerzak nauczycielka matematyki. Pani Katarzyna przygotowała zajęcia z wykorzystaniem metody CLIL. Lekcja była zatytułowana „Fabryka książek”. Wszystkie polecenia nauczycielka wydawała w języku angielskim, a zadaniem uczniów było wyprodukowanie książek jak najtańszym kosztem. Uczniowie podzieleni na trzy grupy musieli dobrze współpracować ze sobą, aby wyprodukować książkę taniej niż ich przeciwnicy. Uczniowie podczas tej lekcji uczyli się matematyki, języka angielskiego, podstaw przedsiębiorczości czy współpracy w grupie. Pani Katarzyna pokazała, że lekcje matematyki nie muszą i nie są nudne. Wskazała też, że na lekcjach matematyki można nauczyć młodzież i dzieci wielu umiejętności z zakresu różnych przedmiotów. Uczestnicy lekcji byli bardzo zadowoleni, dzielili się refleksjami, wyszli z sali uśmiechnięci i bardzo zadowoleni. W ramach podziękowań za współpracę uczniowie otrzymali małe upominki w postaci przyborów do nauki matematyki sfinansowanych z funduszu programu Erasmus plus. Tę lekcję uczniowie zapamiętają na długo, była to ogromna uczta intelektualna.

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja. Zaproszeni goście dzielili się swoimi spostrzeżeniami, dziękowali za wspaniale spędzony czas oraz chętnie zadawali pytania uczestnikom programu Erasmus plus, a Ci z kolei wyczerpująco udzielali odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

 

W życzliwej atmosferze i wzajemnych podziękowaniach konferencja zakończyła się o godzinie 12.00.