W ramach działań zaplanowanych w projekcie Erasmus+ Języki obce w ruchu uczniowie klas III gimnazjum  poznawali  święta  religijne i tradycje kultywowane przez mieszkańców Malty.

 

Efektem ich pracy była gazetka wykonana na podstawie zgromadzonych materiałów.

W ramach działań zaplanowanych w projekcie Erasmus+ Języki obce w ruchu uczniowie klas III gimnazjum  poznawali zabytki i kulturę Malty. Efektem ich pracy była wystawa na holu szkoły.