Maths with Santa czyli matematyka z Mikołajem

 6 grudnia 2018 roku odbyła się we wszystkich klasach matematyka z Mikołajem metodą CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning. To uczenie się słówek i gramatyki „przy okazji”. Lekcje wówczas opierają się na temacie wziętym z prawdziwego życia, nie na wymyślonym dialogu czy tekście przeładowanym wybranym czasem. Tego dnia były to zadania, łamigłówki, zagadki w języku angielskim, tematycznie powiązane z matematyką i Mikołajem. Nie zabrakło labiryntów, kolorowanek, zagadek i szyfrów z komentarzami i poleceniami po angielsku. Wykorzystane na zajęciach komunikaty oraz dialog po angielsku wzmocnił w młodzieży poczucie świadomości jak ważny jest język obcy również na matematyce.

Na zajęciach matematyki metodą CLIL  wykorzystano następujące zależności:

 

  • interakcje między grupą i nauczycielem ale też między samymi uczniami- dyskusje;
  • współpraca między uczniami w  pracach grupowych
  • kreatywne myślenie – rozwiązywanie problemów, oferowanie rozwiązań (również po angielsku)
  • rozwijanie wiedzy
  • budowanie wiedzy stopniowo – nauczyciel wspiera uczniów przez stopniowe wprowadzanie w temat i słownictwo tak, aby uczniowie mogli być jak najbardziej samodzielni;