Nauka przez zabawę

W ramach programu Erasmus plus

Od września 2018 roku w klasie I szkoły podstawowej w Starkowie język angielski stał się dla uczniów przyjaznym światem drugiego języka. Oprócz metody tradycyjnej, uczniowie nabywają język za pomocą metody naturalnej, jaką jest zabawa.

 

Badania naukowe dowodzą, że dziecko posiada największy potencjał lingwistyczny od urodzenia do 7 roku życia. Częsty kontakt z językiem poprzez osłuchiwanie się i naśladowanie dźwięków, tak jak odbywa się to w przypadku opanowywania przez dziecko mowy ojczystej, powoduje, że dziecko nabywa język obcy w sposób naturalny. Wprowadzanie dziecka w świat języka obcego bez wyjaśnień w języku ojczystym sprawia, że uczeń nawet nie zdaje sobie sprawy, że proces nauki trwa. Gdy dołożymy ciekawość i brak zahamowań to otrzymamy spontaniczne nabywanie języka, o którym tylko dorosły może sobie pomarzyć! 


Nauka przez zabawę

27 lutego 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Starkowie zagrali w Bingo podczas szkolnego konkursu z języka angielskiego w ramach programu Erasmus plus.

Konkurs miał charakter zabawy. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością słownictwa z języka angielskiego, ale także spostrzegawczością i refleksem, a przy tym musiało dopisać im jeszcze szczęście.

W potyczkach wzięło udział 16 miłośników języka angielskiego z klasy V i VI szkoły podstawowej. Jako pierwsza "Bingo!" wykrzyknęła Julia Sadyś, drugie miejsce zdobyła Marta Wrycza a trzecie miejsce zajęła Oliwia Piekarska.

 

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.


Nauka przez zabawę

Osłuchanie się z językiem to przede wszystkim fundament łatwiejszej nauki w przyszłości.

 

25 lutego 2019 roku odbył się szkolny konkurs pod hasłem Bingo Czytelnicze, który trwał do 18 marca 2019 roku w ramach programu Erasmus plus.

Celem konkursu było osłuchanie się z melodią, brzmieniem, intonacją i rytmem języka angielskiego, wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Uczestnik konkursu otrzymał Kartę Bingo, którą należało zakreślić tytułami książek („Peter Pan”, „Little Red Riding Hood”, „Horses and Ponies”, „The Bunny Book”), czytanej w danym dniu pomiędzy 25.02.2019 a 18.03.2019 roku. 

W potyczkach wzięło udział 24 miłośników literatury obcojęzycznej z klasy I oraz II szkoły podstawowej.

Jako pierwszy "Bingo!" wykrzyknął Jordan Kubiak z klasy II.

 

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.