MISJA I WIZJA
GIMNAZJUM IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY 
W STARKOWIE

 

1. Misja Gimnazjum to:

 • wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym;
 • wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich;
 • kształtowanie tolerancji;
 • eliminowanie agresji;
 • nauczanie pracy nad sobą;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym;
 • wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności;
 • wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę. 

2. Wizja Gimnazjum to:

 • wysoki poziom nauczania realizowany poprzez: otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji;
 • kształtowanie osobowości ucznia.

MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent Gimnazjum to uczeń:

 • dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę;
 • odznaczający się tolerancją, aktywnością i uczuciowością;
 • posiadający takie umiejętności interpersonalne jak:
 • współpraca z innymi,
 • komunikatywność,
 • życzliwość,
 • otwartość na potrzeby innych.

Absolwent naszej szkoły:

 • Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość.
 • Potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać  z nowoczesnych źródeł informacji.
 • Zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi  się komunikować w nowoczesnym świecie.
 • Jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
 • Szanuje siebie i drugiego człowieka 

      W zakresie kształcenia:.

 • Zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych,
 • Nauczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia.
 • Każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów.
 • Każdego ucznia traktujemy indywidualnie i zapewniamy mu rozwój.
 • Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia

       W zakresie wychowania:

 • Uczymy poszanowania demokratycznych wartości.
 • Kształtujemy tolerancję, uczciwość i sprawiedliwość, jako wartości, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi w stosunku do siebie i drugiego człowieka
 • Współpracujemy razem z rodzicami wychowując pokolenia, które będą kształtować naszą Ojczyznę.
 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w której znamy swoich uczniów i ich wspieramy.
 • Wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań