21 grudnia 2018 roku został rozstrzygnięty szkolny konkurs na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową "The most beautiful Christmas card” w ramach programu Erasmus plus.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą krajów angielskiego obszaru językowego, wykorzystanie Internetu jako źródła wiadomości i pomocy w tworzeniu pracy, podtrzymywanie tradycji oraz umożliwienie uczestnictwa w konkursie uczniom słabszym, a mającym zdolności plastyczne.

 

Konkurs odbył się w trzech grupach wiekowych:

I grupa to uczniowie klas I – III

II grupa to uczniowie klas IV – VI

III grupa to uczniowie klasy VII, VIII i III gimnazjum

 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu kartki Bożonarodzeniowej, zawierającej słowa lub zwroty w języku angielskim związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Ocenie pracy podlegało zgodność z tematem, pomysł, poprawność językowa oraz estetyka. 

Nasi Uczniowie przygotowali karki oceniane przez jury: nauczyciel języka angielskiego Magdalena Garska oraz nauczyciel plastyki: Izabela Łazuga. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplom oraz drobne upominki.