24 stycznia uczniowie gimnazjum Wiktoria Sztobnicka i Kacper Szmejda znaleźli się wśród najlepszej piętnastki z powiatów: bytowskiego, kościerskiego i kartuskiego na II etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w ZSP w Sierakowicach. Uczniowie mieli za zadanie wypełnić test, który obejmował rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, zadania gramatyczne, leksykalne i dotyczące wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.