Rekrutacja do klasy I oraz oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie

na rok szkolny 2019/2020

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I
  i oddziału przedszkolnego
   na podstawie zgłoszenia rodziców.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie wniosku rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 • Dzieci sześcioletnie przyjmowane są do klas I na podstawie wniosku rodziców, oświadczenia
  o przygotowaniu przedszkolnym oraz opinii z Poradni
   Psychologiczno – Pedagogicznej.

Termin i miejsce składania zgłoszeń oraz wniosków:

Od 22 lutego do  27 maja 2019 r. w sekretariacie szkoły w godzinach: 800 - 1400

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkolnym.

Zapisu dziecka należy dokonać osobiście. 

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do  punktów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Wójta Gminy Trzebielino na rok szkolny 2019/2020
 2. Formularze

ü        zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej w Starkowie

ü        zgłoszenie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły podstawowej w Starkowie 

ü        wniosek i oświadczenie sześciolatka 

Download
wniosek dla sześciolatka-1.pdf
Adobe Acrobat Document 68.2 KB
Download
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu
Adobe Acrobat Document 48.7 KB

Download
wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu_szk
Adobe Acrobat Document 89.8 KB
Download
Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_oddzialu_
Adobe Acrobat Document 1.3 MB