PROCEDURY UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy

w Starkowie